Avl

PLANLAGTE KULD

HER KAN DU FINDE OPLYSNINGER OM PLANLAGTE KULD
Det kan også anbefales at besøge vores svenske venner på www.vastgotaspets.se, hvis der ikke er hvalpe til salg i Danmark.

AVLSHANNERHvis du har en hanhund, som du mener har kvaliteter der gør ham egnet til at indgå i avlen, så send et billede og informationer til info(a)vastgotaspids.dk, så kan han blive lagt ind på siden her, hvis du er medlem af Spidshundeklubben.


Fortæl lidt om hunden, hvem hans forældre er, og angiv stambogsnummer, udstillingsresultater, om han er HD-fotograferet og hans status, om han er øjenlyst og med hvilket resultat, om han er eksteriørbeskrevet eller mentalbeskrevet og gerne lidt om resultatet, om han har hale (hvis ikke det fremgår af billedet), hans farve (farver på billeder kan drille), om han allerede har afkom, og selvfølgelig hvem du er og hvordan man kommer i kontakt med dig.

 

DANSKEJEDE HANHUNDE EFTERLYSES TIL AVL

Har du en västgötaspids hanhund? Er han flot? Selvfølgelig er han det Er han sød? Selvfølgelig er han det Kunne det ikke være sjovt hvis han kunne blive far til et kuld hvalpe?


Det er selvfølgelig ikke sådan bare lige. For at han skal kunne blive far til et kuld stambogførte hvalpe skal han lige godkendes først. Dvs. han skal eksteriørbeskrives eller afsted på udstilling, og mindst præmieres med et "Very good" på en udstilling som er arrangeret enten af Spidshundeklubben eller af Dansk Kennel Klub.


Derudover vil det være rigtigt godt hvis han er HD-fotograferet med en fornuftig status. Og så skal hunden have stambog fra Dansk Kennel Klub, dvs. han skal om registreres hvis han er købt i udlandet.

STÅR TIL RÅDIGHED FOR AVL

Noah

Noah (Clasus Noah DK13231/2015) er en dejlig, frimodig og kærlig hanhund (stumphale), der bor i Humlebæk.

Han har et godt temperament, er imødekommende overfor fremmede, og elsker at lege med andre hunde. Han er især god og forsigtig overfor nye hvalpe og unghunde.

 

Noah er eksteriørbekrevet i maj 2018 af Karin Jonstad, på et stævne i Tvååker,i Sverige. Han er ligeledes HD-lyst med resultat: C.

Noah er desuden optaget på SKV’s liste over hanhunde, der er til rådighed for avl (täckhundslistan). Se SKV’s forside, højre kolonne  (www.vastgotaspets.se)

 

Udstillingsresultat og HD-status kan ses på Hundeweb.


Noah ejes af Kim Mogensen og Iben Lauesen og kan kontaktes på mobil +45 20 27 03 01 eller fastnet +45 49 19 48 87


AVLSARBEJDEAvlsmål og anbefalinger for Västgötaspids i Danmark


Ud fra et avlssynspunkt har alle racetypiske hunde lige meget værdi. Champion titler bør ikke styre valget af avls dyr. At vælge avlsdyr kun ud fra udstillingsresultater vil udelukke alt for mange rigtig fine avlsdyr og hermed den genetiske bredde i racen.


Udover de anbefalinger der står nedenfor, henvises til DKK’s (Dansk Kennel Klub) avlsanbefalinger og SKV’s (Specialklubben för Västgötaspets) avlsanbefalinger, meget af det der følger er sakset fra SKV’s hjemmeside og oversat til dansk.


Vores mål er at vække interesse for og fremme avl af sunde og, mentalt og eksteriør mæssige egenskaber samt at forvalte racens specifikke egenskaber og attributter ud fra FCI gældende racestandart for västgötaspids.

Opdrætterens valg af avlsdyr ligger til grund for at bevare denne gamle hunderace.  Arvelig variation er en forudsætning for racens fremtid. Avlen skal være målrettet og holdbar. Med holdbar menes at avlen ikke må lede til brister i forhold til sundhed, mentalitet og eksteriør, eller at avlen skal frembringe eksteriøre og mentale av arter. Videre er det yderst vigtigt at racens genetiske variation bevares. Gode hunde anses for at være typemæssige gode hunde. Type er summen af alle de egenskaber der tilsammen udgør racen västötaspids og som klart skiller den ud fra alle andre hunderacer. Egenskaberne beskrives sammen med helheden og baggrunden er FCI’s racestandard. Spidshundeklubben og DKK har ansvaret for hunderacen västgötaspids i Danmark. Avl skal ske i overensstemmelse med spidshundeklubbens og Dansk kennel klubs regler for avl.

For at forvalte västgötaspidsen som den friske og robuste hunderace den er, anbefales at man overholder nedenstående retningslinjer, i forbindelse med avlarbejdet:

  • stå for en bred avlsbase
  • stå for genetisk variation
  • stå for en god sundhed, som giver mulighed for et langt liv.
  • stå for at modvirke eksteriøre og mentale yderligheder.
LIDT OM SUNDHED OG EGENSKABER


Som avlere bærer vi et ansvar for at forvalte alle racens racetypiske attributter og ikke forandre eller forædle den, hverken eksteriørt eller mentalt. Vi har en gammel kynologisk arv som skal forvaltes. Rasen er sund.


Mange västgötaspidser bliver 13-14 år eller ældre med bibeholdt vitalitet. Der stræbes efter at racen skal forblive den sunde, robuste og naturlige hund den altid har været, nemlig en hund uden overdrifter.


Stumphalen

Stumphalen er et af västgötaspidsens attributter. Ca. halvdelen af alle västgötaspidser fødes med naturlig stumphale. Derfor anbefales at man altid parrer to stumphalede eller stump halet + lang halet, da to langhalede forældredyr kun giver langhalede hvalpe.

Målsætningen er at bevare stumphalen, derfor anbefales at mindst et af forældredyrene har medfødt stumphale.


Hyrdeanlæg (Vallanlaget)

Västgötaspidsen er en autentisk husdyrshyrde, tæthyrdende. Den arbejder med at gø og næsepuffe/nibbe i baghasen på dyrene i den ønskede retning. Der arrangeres hyrdeanlægstest i Sverige (SKV) Målsætningen er at man gerne vil bevare hyrdeanlægget i racen.

HVALPELISTE


HER KAN DU FINDE HVOR DER ER HVALPE TIL SALG I DANMARK

Det kan også anbefales at besøge vores svenske venner på www.vastgotaspets.se, hvis der ikke er hvalpe til salg i Danmark.

Eksteriør og mentalitet

Det karaktermæssige typiske for racen er vaktsomhed, energi og frimodig livlighed. Västgötaspidsen er alsidig og trives med mental stimulans.

Den er glad, possitiv og uræd, det rasetypiske er et vagtsomt og opmærksomt, men ikke stresset temperament. Västgötaspidsen er lærenem, tro mod sin familie og ikke interesseret i fremmede og den bliver hjemme. Den har let ved at omgås andre husdyr.

En västgötaspids er en opmærksom og frimodig hund. Den passer lige godt hos en pensionist, som i en børnefamilie. Racen er robust og aktiv og kan med fordel bruges på mange måder såsom brugs, lydighed, agillity, vildtspor og som redningshund.

Målsætninger er at beholde et rasetypisk temperament. Temperamentet er det vigtigste når man vælger et dyr til avl.

Västgöaspidsen er en lagbenet, kraftig og uræd hund, dens holdning og udtryk vidner om vagtsomhed, livlighed og energi. Forholdet mellem mankehøjde og kropslængde skal være 2:3.

Hovedet skal være tørt og temmelig langt. Det skal set oppefra smalne jævnt mod næsespidsen. Halsen skal være lang med kraftig muskulatur og god rejsning.

To typer af hale forekommer, lang hale og medfødt stumphale. I begge tilfælde er alle varianter tilladte. Ideel mankehøjde for hanhund: 33cm og for tæve: 31 cm.

Detaljer man skal tage hensyn til: En hund som ikke er for tung og ikke overvinklet.

Västötaspidsen skal have en halvkort hård pels, som er let at holde ren.

Som hjælp til avlsplanlægning og for at bibeholde det rasetypiske eksteriør, afholdes der eksteriørbeskivninger, som er en detaljeret beskrivning af hunden.


Hofteledsdysplasi - HD

Hofteledsdysplasi forekommer i mindre udstrækning i racen. Västgötaspidsen er en kortbenet hund

hvorfor hofteledenes form, ikke kan sammenlignes med en stor hund. A-B-C anses for at godtagelige resultater. Berørte individer viser sjælendt kliniske symtomer.

Der anbefales kendt HD status for avlsdyr for at bibeholde et en god sundhed, gennem en kendt status kan man enkelt følge udviklingen af hofteledsdysplasi. Jf. DKK bør man ikke bruge hunde med HD status D eller E, eller hunde med kliniske symptomer på HD i avl.


Nethindeforandringer

Se SKV’s (Specialklubben for Västgötaspets) anbefalinger.


Lydfølsomhed

Lydfølsomhed/skudrædhed kendes i racen, man laver mentaltest med skud i Sverige, man ønsker at lave en raceprofil for at mindske antallet af lydfølsomme/skudrædde hunde, derfor opfordres der til at lave en mentaltest (MH eller BPH) af sin hund.